Starup Børnehus Afd.Grønnebakken
Starup Børnehus Afd.Grønnebakken
Olufskærvej 17, Starup
6100 Haderslev
groennebakken@haderslev.dk
7434 5450

Kalender

Grønnebakken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Institutionen ligger i et naturskønt område med udsigt til marker og grønne enge. Sammen med institutionen Troldehaven er Grønnebakken en del af fællesinstitutionen Starup Børnehus.
 

 

Takster og tilskud


Aktuelle takster for børnepasning, søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud kan ses på www.haderslev.dk

Kommende års takster opdateres inden 1. december.