Starup Børnehus Afd.Grønnebakken
Starup Børnehus Afd.Grønnebakken
Olufskærvej 17, Starup
6100 Haderslev
groennebakken@haderslev.dk
7434 5450

Kalender

Grønnebakken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Institutionen ligger i et naturskønt område med udsigt til marker og grønne enge. Sammen med institutionen Troldehaven er Grønnebakken en del af fællesinstitutionen Starup Børnehus.
 

 

Starup Børnehus Afd.Grønnebakken

Jette Høier Møller
Pia Skoven

Delfinerne

Astrid Thysen Axel
Rikke Dixen Jensen

Den flyvende Kuffert

Hans Christian Egebjerg
Jane Grøn Binder
Malene Stubkjær hansen
Ulla Kristensen
Aase Høier Kristensen

Den magiske lampe

Christine Riis Paulsen
Linda Bruun
Lisa Aagaard

Hakkebakkeskoven

Else Michelsen
Lene Møllegaard Refshauge
Malene aebeløe
Vibeke Lund

Kardemommeby

Asta Tarp Krüger
Emma Sif Maxwell
Lone Frost Jørgensen

Mumidalen

Karina Byriel
Kasper Nyhave Nielsen
Marie Bolding Terjesen

Øvrig personale

Christina Matthiesen
Nora Clausen